School & School

Podaci o franšiznom sustavu

opis franšiznog sustava

School & School je multidisciplinarna vokacijska škola za djecu i tinejdžere specijalizirana za posmatranje, otkrivanje i razvoj talenata.

School & School je od 2014 godine prisutan na tržištu obrazovanja, te je na osnovu vlastitog višegodišnjeg istraživanja razvio uspješan i jedinstven program neformalnog obrazovanja za djecu i tinejdžere uzrasta od tri do četrnaest godina, koji se znatno razlikuje od ostalih obrazovnih programa na tržištu regije.

Zahvaljujući posebno osmišljenom programu baziranom na višestrukoj inteligenciji polaznici School & School imaju mogućnost da putem finih, primjenjenih i tehničkih znanosti pronađu svoju nadarenost i strast prema određenoj disciplini koja će im olakšati odabir buduće akademske i profesionalne karijere. Cilj ovakvog sistema obrazovanja je osmisliti kreativno i poticajno okruženje, a onda, posmatrati, otkrivati, razvijati i njegovati talenat kod djece, ohrabrujući iste na svijesno pronalaženje izvora vlastite inspiracije i aspiracije!

Ciljevi našeg sistema obrazovanja

Prvi cilj ovakog, holističkog načina obrazovanja jeste omogućiti učenicima prostor i vrijeme tokom kojeg će imati mogućnost da pronađu svoju strast, a nastavnicima mogućnost da neposrednom opservacijom prepoznaju nadarenost učenika prema određenim aktivnostima. Drugi cilj je otkriti, razvijati i njegovati dječiji talenat. Treći cilj je izgraditi samopouzdanje učenika. Četvrti cilj je pružiti neophodnu edukativnu i pedagošku podršku po mjeri svakog učenika u njihovom samostalnom izražavanju. Peti cilj je usmjeriti učenike na pravi put!

Škola bazirana na višestrukoj inteligenciji (MI)

Zahvaljujući posebno osmišljenom programu baziranom na višestrukoj inteligenciji polaznici naše škole imaju mogućnost da putem finih, primjenjenih i tehničkih znanosti pronađu svoju nadarenost i strast prema određenoj disciplini koja će im olakšati odabir buduće akademske i profesionalne karijere. Naš cilj je osmisliti kreativno i poticajno okruženje, a onda, posmatrati, otkrivati, razvijati i njegovati talenat kod djece, ohrabrujući iste na svijesno pronalaženje izvora vlastite inspiracije i aspiracije. Kako mi to radimo?

Tako što omogućavamo sticanje kompetativnog znanja i vještina na sasvim drugačiji i inovativan način i to kroz jedan od 20+ obrazovnih programa grupisanih u 6 glavnih akademskih departmenta.

 1. School of Science, Technology, Engineering & Mathematics (STEM)
 2. School of Visual & Perfoming Arts
 3. School of Literacy & Foreign Languages
 4. The First Business & Leadership School for Kids & Teens
 5. Summer & Winter School
 6. Day Care/ Produženi Boravak

Jedinstven Business Model

School & School sistem obrazovanja omogućava sticanje kompetativnog znanja i vještina 21. vijeka na sasvim drugačiji i inovativan način i to kroz jedan od 20+ školskih programa, 365 dana godišnje, 14 sati dnevno!

 1. Robotics & Programming (age 3-8)
 2. Programming & Game Design (8-14)
 3. Robotics Engineering (8-14)
 4. Bioengineering (10-14)
 5. Creative Physics & Mathematics (10-14)
 6. Art & Design (age 3-14)
 7. Computer Animation & 3D Art (age 10+)
 8. YouTube Academy (age 10+)
 9. Drama & Street Ballet (age 3-14)
 10. Music (Piano 5+, Guitar 7+, Singing 5+)
 11. English (age 3-14)
 12. German (age 6-14)
 13. Business & Leadership (age12+)
 14. Summer school (age 6-14)
 15. Winter school (age 6-14)
 16. Day Care/ Produženi Boravak (age 6-10)

Metodologija

Metodologija učenja u School & School je drugačija! Zasniva se na vlastito izgrađenom sistemu učenja „Modeling & Simulation“/“Uradi i Probaj“ (ono o čemu se govori potrebno je vidjeti, ono što se vidi potrebno je praktično probati). Učenici tokom nastave grade sopstvene modele i angažuju se na mnogo dubljem konceptualnom nivou razumijevanja sadržaja, procesa i rješavanja problema. Tokom nastave obavezno se koriste sva tri + jedan stil učenja i to; auditivni (zvuk), vizualni (slika), kinestički (dodir i kretanje) i repeticija (ponavljanje) kao pridodani stil učenja. Razlog je jednostavan – Ne možemo pristupiti svima na isti način. Svi smo drugačiji!

Struktura nastave

Sedmični i mjesečni fond sati ovisi od uzrasta polaznika ( uzrast od 4 do 6 godina 1 sat sedmično, 4 sata mjesečno; uzrast od 6 do 8 godina 1,5 sat sedmično, 6 sati mjesečno; uzrast od 8 do 14+ godina 2 sata sedmično, 8 sati mjesečno). Struktura časa u School & School je jednostavna! - 10% vremena namjenjen je za teoriju, odnosno upoznavanjem učenika sa temom i ciljevima časa, najveći dio od 80% časa posvećuje se praktičnom radu i vježbama, dok preostalih i poslednjih 10% časa pripada panel-diskusiji u kojoj ravnopravno sudjeluju svi učenici iznoseći tako svoja razmišljanja i stavove, dok, uloga predavača je da rasplamsa i upravlja kvalitetom diskusije i interpersonalne komunikacije kao moderator panela.

Talent Explorer Report

Osim diplome za uspješno završeno školovanje učenici, odnosno roditelji na kraju školske godine dobijaju jedinstven izvještaj obilježavajućih karakternih karatkeristika učenika (Talent Explorer Report), koji predstavlja najveću dodatnu vrijednost School & School. Opservacija se vrši u sklopu profesionalne orjentacije tokom cijele školske godine i izdaje se na kraju svakog polugodišta. Poželjno je da se uradi najmanje dva, a idealno bi bilo tri izvještaja na osnovu kojih bi mogli vidjeti usklađenost ili odstupanje u opservaciji i zapažanju obilježavajućih karakteristika učenika. Izvještaj je namjenjen da služi kao alat ili putokaz ka spoznaji dječijih talenata, čija je primarna uloga da ohrabri roditelje i nastavničko osoblje da nastave sa opservacijom istih čime bi se potvrdilo ili zanijekalo zapaženo.

Unutrašnje uređenje škole

Unutrašnje uređenje škole je bitno! Namještaj koji u našim školama koristimo nije skup, čak što više, on je korišten i sa pažnjom redizajniran sa veselim pastelnim i sretnim šarolikim bojama koje omogućavaju da škola odiše pozitivnom energijom. Kućni namještaj (fotelje, sofe, trpezarijski stolovi i stolice, stari ormari) je namjerno najviše zastupljen kako bi kod djece anulirao osjećaj škole kao tradicionalne škole, nego škole kao modernog doma u kojem oni napokon mogu biti ono što i jesu. Djeca! Naše školske table nisu klasične, nego su neobične, stolice su, također, različite. Jednostavno, sve je drugačije!

School & School nastavnici

School & School predavači/instruktori prvenstveno imaju zadatak odgoja i obrazovanja učenika/učenica prema savremenim pedagoškim kriterijima u okviru utvrđenog nastavnog plana i programa, uvažavajući slobodu pedagoškog rada, principe demokratičnosti i ljudskih prava. Predavači/instruktori su prvenstveno mentori i prijatelji učenika škole sa jednim osnovnim ciljem, a to je da inspirišu, posmatraju, otkrivaju, razvijaju i njeguju učenički talenat usmjeravajući ih na taj način ka idealnom akademskom obrazovanju i profesionalnoj karijeri.

Naše vrijednosti

Mi u School & School posvećeni smo traženju onog najboljeg u svakom dijetetu. To je posebnost i talenat! To su sposobnosti, vještine, ali i vrijednosti zahvaljujući kojima su djeca u stanju da se umjetnički, tehnički i kulturološki izraze puno slobodnije nego odrasli, a opet, potrebno ih je neprestano ohrabrivati i podsjećati da u potpunosti budu svijesni svojih talenata, kao vlastitog resursa kojeg je neophodno dalje kroz život razvijati i neprekidno unapređivati.

To je ono u što mi u School & School duboko vjerujemo. Također, vjerujemo da samo usklađivanjem temperamenta, talenta, akademskog obrazovanja i profesionalne karijere je garancija unutrašnjeg zadovoljstva i uspješnog personalnog i profesionalnog samoostvarenja! Upravo iz tog razloga mi vjerujemo u obrazovanje. Mi vjerujemo u ljudski potencijal!

School & School je mjesto kreativnog izražaja gdje djeca dizajniraju ljepše sutra!

Broj vlastitih poslovnica

4 u BiH (2 u Sarajevu, Gračanica, Tuzla)

Broj franšiznih poslovnica

1 u Bugarskoj (Sofija)
4 u Srbiji (2 u Nišu, Vranje, Sremska Mitrovica) 

Fotografija jedinice sustava
Podaci za primatelje franšize

Podrška primatelju franšize

Krenuti od nule je najteže, mi to znamo odlično! Također, znamo da je podrška bitna, na početku poslovnog puta najbitnija, upravo iz tog razloga odlučili smo da svima vama koji vjerujete u drugačije obrazovanje i ljudski potencijal pomognemo da ostvarite svoje snove. Stoga, ukoliko uživate u radu sa djecom i vjerujete u savremeno obrazovanje. Ukoliko vrednujete ljudski potencijal i njegov talenat. Ako posjedujete kreativnost i strast za inovativnim preduzetništvom. Ukoliko ste odlučni da budete drugačiji od istih. Na kraju, ako čvrsto vjerujete da obrazovanjem možete učiniti svijet boljim. Onda ste na pravom mjestu!

PROCES PRISTUPANJA SCHOOL & SCHOOL FRANŠIZNOJ MREŽI

 1. Prvi korak u procesu pristupanja School & School franšiznoj mreži je dostavljanje motivacionog pisma (kandidat treba da navede razloge zbog čega želi pokrenuti School & School obrazovni program).
 2. Drugi korak - Odmah nakon upoznavanja sa biografijom kandidata i njegovim motivima pokretanja poslovanja, School & School će najkasnije u roku 24 sata na email potencijalnog kandidatata poslati „Franšizni Info Paket“ sa svim neophodnim informacijama oko uslova pristupanja u franšiznu mrežu School & School.
 3. Ukoliko kandidat, nakon što se upozna sa osnovnim informacijama i uslovima, odluči da nastavi sa procesom pristupanja, treći korak je zakazivanje razgovora (putem skype, messengera ili vibera), na kojem ćemo zajedno sa kandidatom proći info dokumentaciju i odgovoriti na sva postavljena pitanja. Također kandidat će se tokom razgovora moći više upoznati sa neophodnim informacijama oko pristupanja School & School franšiznoj mreži.
 4. Četvrti korak je zakazivanje face-to-face poslovnog sastanka na kojem će se kandidati detaljnije upoznati sa finansijskim modelom, uključujući informacije o pristupnoj naknadi, redovnoj naknadi i naknadi za marketing, te predviđanjima povrata na investiciju. Mi odlično razumijemo da je svaka osoba drugačije situirana, upravo iz tog razloga pokušavamo da kreiramo franšizno rješenje koje će zadovoljiti potrebe i očekivanja naših franšiznih partnera. Također, u ovoj fazi stranke će usaglasiti teritoriju ili više teritorija poslovanja (master franšiza), pod uslovom da je kandidat finansijski i operativno sposoban da iste razvija. Nakon usaglašavanja finansijskog modela School & School će poslati franšizni ugovora kandidatu na pregled i usaglašavanje. U ugovoru će detaljno biti opisan background kompanije (davaoca franšize), kao i:
  - Pravila pristupanja u sistem franšizinga,
  - Trajanje ugovora,
  - Područje rada (djelatnost) primaoca franišizinga,
  - Prava i obaveze stranaka,
  - Zaštita robnih marki i oznaka,
  - Zaštita poslovnih tajni
  - Klauzula konkurencije,
  - Obuka
  - Cijena licence i naknada za marketing,
  - Promocija i marketing,
  - Kontrolna prava davaoca franšizinga,
  - Raskid ugovora.
 5. Peti korak je dostavljanje eventualno dodatnih informacija kandidatu, finaliziranje ugovora i slanje istog na potpis, plaćanje pristupne naknade na transakcijski račun davaoca franšize. Nakon potpisivanja ugovora i izvršene uplate na račun davaoca franšize dostavlja se operativni priručnik, koji sadrži postupke i dinamiku poslovanja unutar franšize, elaborati, specifikacija i uputstva o  pripremanju franšiznog mjesta za otvaranje, edukaciju i savjetovanje uposlenih, nabavka opreme i drugog nastavnog materijala.
  (Pojašnjenje pojma: Operativan priručnik je sveobuhvatan i detaljan opis svih aspekata poslovanja koje obavlja primatelj franšize. Sadržava opis načina na koji će primatelj franšize obavljati poslovanje u okviru franšize.)
 6. Šesti korak je dobodošlica u porodicu School & School i početak rada!

Procijenjena ukupna vrijednost investicije

 • Ulazna franšizna naknada: 7.500 EUR
 • Redovna franšizna naknada: 5% (praktikujemo da je počinjemo naplaćivati nakon 6 mjeseci rada partnera)
 • Ostali očekivani troškovi za pokretanje poslovanja:
  • Troškovi uređenja prostora: do 300 EUR
  • Opremanje: između 2200 i 2700 EUR
  • Namještaj i dekoracija prostora: do 2500 EUR
  • Početni troškovi zakupa i održavanja prostora, režije: od 250-1550 EUR
  • Početni marketing: od 150-1100 EUR
  • Radni kapital za operativne troškove u početku poslovanja: od 1500-4500 EUR
  • Troškovi u vezi sa obukom (putni troškovi, smještaj, itd.): do 500 EUR
 • Ukupno očekivan iznos investicija (franšizne naknade plus investicije): od 10000-20650 EUR

Osnovni zahtjevi sustava

-


Informacije o davatelju franšize

Softyc doo

Hajrudina Džebe Bajbage bb, Korića Han, 75320 Gračanica, Bosnia i Hercegovina

+387 60 342 1 555

hq@schoolandschool.com

schoolandschool.com

Kontakt osoba za kandidate

Nihad Softić

Saznajte više

Ispunite kontakt formu u nastavku, ako želite više informacija. Informacije sadržane u formi proslijeđuju se izravno School & School.

Poruka
Ime i prezime *
Mjesto *
Telefon *
E-mail *

pročitajte članke

Najčitanije

Osnažite talente, pobijedite slabosti /15.04.2022

Pod imenom Verbatoria u više od 20 zemalja posluju centri za neurometrijsko testiranje i analizu urođenih talenata pojedinca. Ovaj sistem prisutan je i na ovim prostorima i nudi franšizu. Ko su poželjni primaoci ove franšize?

Dobrobit za djecu i lekcija za mlade /14.02.2022

Željela se posvetiti edukaciji djece i pri tom graditi vlastiti poduzetnički put. Ines Slunjski napustila je posao u državnom sustavu, uzela franšizu i donijela u Varaždin dva edukativna programa – Malac Genijalac i Edukido.

Naučiti nešto novo i puno više /21.12.2021

U ožujku 2021. Timea Kiss potpisala je ugovor o master franšizi i obvezala se razviti mrežu „Škola brzog čitanja i mudrog učenja“ u Mađarskoj.

Kreativno obrazovanje u temelju franšize /02.11.2021

Tržište izvannastavnih aktivnosti za djecu konstantno raste. Prilika je to i za koncept Edukido, koji će od ove godine svoje edukativne radionice s LEGO kockama i originalne programe ponuditi i djeci iz ove regije.

Spremni za promjene /18.10.2021

Programiranje i obrazovanje budućih IT stručnjaka dobivaju sve više na značaju jer ljudi shvaćaju koliko je IT važan za današnje generacije djece, kaže Bartosz Jakubowski, direktor prodaje i marketinga u tvrtki Coding Giants

Dva dobra u jednom programu /08.10.2021

„Škola brzog čitanja i mudrog učenja“ predstavila je svoj novi obrazovni program. Osim polaznika, koristi od ove novine trebali bi osjetiti i sami primatelji franšize.

Informacije u katalogu dolaze od organizatora sustava. Prije potpisivanja sporazuma o suradnji, svaki kandidat treba provjeriti ponudu svakog od izlistanih sustava. Uredništvo zadržava pravo provjeriti podatke sadržane u katalogu. Ako primjetite ili primite obavijest da su bilo koji podaci u katalogu netočni ili zastarjeli, molimo kontaktirajte uredništvo.

PROFIT system, izdavač Franchising.ba portala, obavještava čitatelje da ne prikuplja ili obrađuje podatke koji se šalju putem obrasca za kontakt u katalogu. Sve informacije unesene u obrazac za kontakt šalju se e-poštom organizatoru sustava koji je naveden u katalogu, u dijelu koji se tiče informacija o franšiznom sustavu. Organizator sustava, koji prima poslane informacije, će ih koristiti za pružanje informacija o svom sustavu osobi koja je unijela upit. Slanje bilo kojih osobnih podataka je dobrovoljno, a organizator sustava koji prima podakte unijete putem obrazca za kontakt je subjekt koji je odgovoran za prikupljanje i obradu osobnih podataka.