Osnažite talente, pobijedite slabosti

Jedinstveno neurofeedback testiranje urođenih talenata / Ključ Verbatorie je da svaki pojedinac prepozna svoje snage i slabosti
Petak
15.04.2022
Pod imenom Verbatoria u više od 20 zemalja posluju centri za neurometrijsko testiranje i analizu urođenih talenata pojedinca. Ovaj sistem prisutan je i na ovim prostorima i nudi franšizu. Ko su poželjni primaoci ove franšize?
 

Ne postoji roditelj koji ne brine o budućnosti svoje djece. U toj svakodnevnoj zaokupljenosti oko njihovog zdravlja, obrazovanja, emotivnog razvoja i socijalne sigurnosti, roditelji često razmatraju i čime bi se dijete jednog dana moglo baviti. A koliko će u izboru profesije biti uspješno i, u krajnjoj mjeri, srećno i ispunjeno, možda i najviše zavisi od pravovremenog i odgovarajućeg usmjeravanja. Ako dijete, naime, još u najranijoj dobi postane svjesno svojih „jačih strana“ – svojih urođenih talenata i potencijala – nesumnjivo je da će znati kuda treba usmjeriti snage i tako lakše izgraditi životni i karijerni put.

Kada su u aprilu 2021. u Sarajevu otvorili Verbatoriu, centar za  neurometrijsko testiranje, utvrđivanje koeficijenta talenta i profesionalno usmjeravanje, dvojica prijatelja i poslovnih partnera pošli su upravo od ove premise. – Željeli smo pomoći djeci i roditeljima i poslati važnu poruku: ne dozvolite da vam promakne mali Ajnštajn – kaže Kenan Begić, jedan od vlasnika SolutionLAB-a, kompanije zadužene za projekat Verbatorie na ovim prostorima.

Iako u najvećem postotku klijente Verbatorie čine djeca i tinejdžeri, ovaj sistem je namijenjen i odraslima, a posebno zaposlenim ljudima koji žele sagledati ili pronaći svoje mjesto u tzv. DNA-u kompanije, objašnjava Begić.

– Ključ Verbatorie je da svaki pojedinac prepozna svoje snage i slabosti – kaže on.

Kada sagledava Verbatoriu s pozicije vlasnika biznisa, Begić napominje da nije nimalo slučajno što su se odlučili za ovaj franšizni sistem, koji danas posluje u više od 20 zemalja svijeta.

– Početak pandemije je svima nama dao mnogo više vremena za razmišljanje i traženje novih opcija. Desilo se da smo baš u tom periodu partner i ja napustili prijašnje poslove, te smo odlučili pokrenuti mali start-up koji bi se bazirao na usluzi. U potrazi za franšizom koju bismo mogli pokrenuti i na našim prostorima, naišli smo na Verbatoriu.

Vidjeli smo da se radi o vrlo sofisticiranom sistemu testiranja i procene urođenih talenata koje se bazira na mjerenju neurofeedback-a, što nas je jako zaintrigiralo. Saznali smo da su na razvoju ovog sistema udruženo radili programeri i psiholozi, a sve kako bi rezultati testa bili što precizniji – maksimalno objektivni i relevantni. Vrlo brzo smo shvatili da Verbatoria ima nevjerovatan potencijal – ne samo da je usluga koju Verbatoria pruža iznimno potrebna i korisna, već i da je ovo koncept koji treba zaživjeti na što više tržišta – objašnjava Begić.

Stoga su i odlučili uzeti franšizu za više zemalja i potaknuti otvaranje centara u zemljama Jugoistočne i Srednje Evrope. Kompanija SolutionLAB postala je, tako, primalac (super)master franšize za sve zemlje bivše Jugoslavije, Albaniju, Mađarsku, Poljsku, Rumuniju, Češku, Slovačku i tržište Nemačke.

Za sada su otvorili i vode dva Verbatoria centra, u Sarajevu i Beogradu.

Begić, međutim, naglašava da će svaki dalji razvoj na pomenutim tržištima najviše zavisiti od – novih franšiznih partnera. Franšizu Verbatorie, naime, nude svim poduzetnim ljudima koji imaju želju voditi jedan ovakav koncept.

U zavisnosti od aspiracija i ambicija, franšizni partneri mogu birati između dvije opcije: master franšize i jedinične (single unit) franšize.

Jedinična franšiza, kako objašnjava Begić, pokriva prava za otvaranje jednog centra i može se dati za teritoriju jednog grada, opštine ili bilo koje oblasti koja ima ili kojoj gravitira oko 250.000 stanovnika.

S druge strane, master franšiza znači da će partner biti zadužen za razvoj na čitavoj teritoriji države, što znači da ima mogućnost otvarati centre samostalno, ali i dalje širiti mrežu davanjem jediničnih franšiza. Ova opcija postoji za sve pomenute zemlje, sem za Sjevernu Makedoniju i Slovačku, gdje već imamo primaoce master franšiza – kaže Begić i dodaje da su, shodno ovoj situaciji, prvi centri Verbatorie već otvoreni u Skoplju i Bratislavi.

Po čemu je Verbatoria posebna?

Iskustvo pokazuje da jedan od osnovnih razloga zbog kojeg se zainteresovani odlučuju za pokretanje Verbatorie leži upravo u onom što je i njen najveći kvalitet – specifičnom načinu testiranja, mjerenja i tumačenja rezultata. – U tome je i najveća kompetitivna prednost ovog koncepta – potvrđuje Begić.

Naime, Verbatoria je razvila protokol za određivanje pet urođenih talenata pojedinca – u oblastima matematike, muzike, kreativnosti, jezika, sporta – kao i njihovog odnosa unutar ličnosti. Zatim, za tri kategorije veoma važne u donošenju odluka: samosvijest, otpornost na stres i sklonost riziku; kao i dvije kategorije koje određuju nivo emocionalne inteligencije (empatije) i samopoštovanja, odnosno samopouzdanja. Kada se ove dvije kategorije ukrste, kako objašnjava Begić, dobijamo matricu koja određuje kakav ste tip osobe u društvu: a) alfa lider, osoba sa visokim nivoom samopoštovanja, ali i empatije, koja samostalno odlučuje, ali i poštuje druge kolege i zajedno sa njima donosi konačnu odluku; b) direktor lider, koji traži mišljenje drugog, ali na kraju sam donosi odluku; c) mentor lider, tip osobe koja više sluša druge i ako treba da vaga između svoje odluke i odluke većine, radije će poslušati mišljenje kolega; d) performer, koji još uvijek nije na nivou lidera, već se zadovoljava obavljanjem postavljenih zadataka.

Ukratko, cilj je utvrditi koeficijent talenta svakog pojedinca, ustanoviti kakav je tip ličnosti u društvu, na kom je nivou sada i šta želi postići – rezimira Begić.   

Sam proces testiranja je vrlo jednostavan. Izvodi se u opuštenoj, manje formalnoj atmosferi – jer ispitanik, zapravo, ne treba imati utisak da je na ispitivanju. Ekspert Verbatorie postavlja od 20 do 25 pitanja, ali fokus nije toliko odgovorima koliko na samom procesu razmišljanja –  neurofeedback-u.

Uz pomoć specijalnog EG uređaja (Brain Computer Interface) snima se sedam kognitivnih zona na frontalnom dijelu lubanje, gdje su signali moždanih impulsa i najjači. Ispitivač ciljano postavlja različite setove pitanja, jer svaki od njih treba „isprovocirati“ jedan od centara i pobuditi veliki broj neurokorelacija. Samo u jednoj sekundi snimi se oko 15.000 neurokorelacija, što znači da se za pitanje od 30 sekundi snimi oko 4.500.000 neurokorelacija.

Impulsi se potom šalju na server Verbatorie, gdje se uz pomoć algoritma obrađuju i dekodiraju. U roku od pet do 10 minuta dobiva se izvještaj.

Fokusiranjem na snimanje neurofeedback-a prije nego na odgovore dobivamo puno objektivnije rezultate. Ispitanik možda može reći i ono što ispitivač želi čuti, dok kod razmišljanja nema „prevare“. Objektivnost testa pojačava se i upotrebom sofisticirane tehnologije, budući da se rezultat ne zasniva na subjektivnoj procjeni ispitivača, već na algoritmu i tehnologiji koja pravi evaluaciju – naglašava Begić.

Po dobivanju izvještaja, ekspert Verbatorie zajedno s roditeljima prolazi kroz rezultate i tumači podatke, objašnjavajući stavku po stavku. Kompletan proces testiranja i tumačenja traje 60 minuta. 

Perspektivna poslovna prilika

Zasnivajući mišljenje dobrim dijelom i na vlastitom iskustvu, Begić kaže da ga ne čudi što se poduzetnici koji u potpunosti shvate značaj Verbatorie vrlo brzo odlučuju za uzimanje franšize. Osim što ovaj koncept vide kao dobru priliku za pokretanje posla, svakako ih privlači i činjenica da primaoci franšize ne moraju imati neko specifično profesionalno iskustvo. Primaoci, naime, mogu biti i specijalisti iz oblasti psihologije ili pedagogije, ali i investitori, koji bi jednostavno imali zadatak angažirati stručno osoblje.

Rekao bih da u ovom trenutku imamo pojednak broj franšiznih partnera iz obje druge grupe. Imamo i poduzetnike kojima se ovaj koncept dopada jer se radi o finom, ne previše zahtjevnom poslu, koji, pak, ima ogroman tržišni potencijal i koji dugoročno može osigurati stabilna primanja. Druga grupa zainteresovanih su, prirodno, ljudi iz branše – psiholozi, psihoterapeuti, pedagozi, učitelji ili nastavnici, koji imaju želju da budu vlasnici biznisa, ali i da sami rade s klijentima, bave se testiranjem i usmjeravanjem – predočava sve opcije Begić.

Šta je potrebno za pokretanje centra?

Kako se radi o dobro ustrojenoj franšizi, koja nije pretjerano zahtjevna, za pokretanje centra potrebno je ne više od sedam dana, kaže naš sagovornik. – Dva dana obuke, tri dana za prevođenje materijala na maternji jezik i vi ste, praktično, spremni za rad. Međutim, kako već imamo materijale prevedene na gotovo 15 jezika, može se pokazati da vam ni ta tri dana neće biti potrebna – dodaje Begić.

Uz to, primalac franšize treba obezbijediti prostor od oko 15-20 kvadrata, te opremu koja uključuje sto, četiri stolice, laptop i štampač.

Koliko će novca morati da uloži u pokretanje posla zavisiće najviše od vrste franšize za koju se primalac odluči. Cijena master franšize se utvrđuje u dogovoru, u zavisnosti od teritorije, odnosno, države. Cijena jedinične franšize je jedinstvena i iznosi 4.990 eura. Kupovinom licence, koja je doživotna, primalac dobija posebnu Verbatoria opremu, pristup serveru za tri osobe koje vrše testiranje i obuku za ispitivače. – Obuka, kao što smo spomenuli, traje dva dana. Prvi dan je posvećen upoznavanju sa suštinom testiranja i tumačenju izvještaja, drugi dan je rezerviran za praksu i uvježbavanje testiranja svih pet test skupina – objašnjava Begić.

Za redovno slanje izvještaja primalac franšize će imati obavezu plaćati naknadu od 249 eura mjesečno.
Ovaj iznos je fiksni i ne zavisi od broja poslatih izvještaja. Iznos se, međutim, drastično smanjuje za master franšizere kad počnu dalje prodavati franšize – kaže naš sagovornik.

Begić ipak naglašava da će prvih nekoliko mjeseci primaoci dobiti 50% popusta na redovnu naknadu za slanje izvještaja. – Smatramo da će to biti i olakšanje i stimulans za franšizere, bar dok se posao ne uhoda i ne proširi – kaže Begić.

U početnu investiciju, dodaje on, trebalo bi još uračunati i troškove opremanja prostora, ali smatra da to neće iznositi više od 2.500 eura.

Kad otvori centar i počne s testiranjem, primalac franšize će sam odrediti cijenu usluge, prema lokalnim tržišnim uslovima. Isto važi za akcije i popuste, napominje Begić. – Jedino što preporučujemo je da cijena usluge bude jedinstvena na nivou cijele države – kaže on.

Promocija koncepta i dodatni izvori prihoda

Za svaki posao koji se bazira na usluzi – a pogotovo na specifičnoj usluzi koja nije široko rasprostranjena – jedan od ključnih zadataka je privlačenje klijenata. Kojim se strategijama Verbatoria služi kako bi došla do djece i roditelja zainteresovanih za testiranje? Da li i davalac franšize pruža svojim partnerima know-how po ovom pitanju?

Recimo da postoje četiri načina na koja Verbatoria dolazi do klijenata i širi svoje izvore prihoda. Prvi je redovno oglašavanje, a naša dva primarna vida su digitalni marketing i socijalne mreže. Mimo toga, radio se pokazao kao izuzetno pogodan medij za promociju i približavanje naše priče široj bazi potencijalnih klijenata – objašnjava Begić.

Drugi vrlo važan segment je saradnja sa školama, državnim i privatnim. – U Sarajevu smo, recimo, potpisali ugovor sa privatnom školom School of School, koja će svojim učenicima ponuditi testiranje na kraju semestra. Ovo je klasična „win-win“ situacija: škola obogaćuje svoju ponudu, a Verbatoria dolazi do većeg broja učenika i njihovih roditelja, koji mogu dalje širiti priču o našem konceptu – kaže Begić.

Veliki potencijal pronalaze i u komunikaciji s kompanijama. U tom slučaju, kompanija bi mogla ponuditi uslugu Verbatorie kao dodatnu uslugu prilikom zapošljavanja ili utvrđivanja DNA kompanije. – Kada Verbatoria na osnovu testiranja ključnih ljudi odredi ono što se zove DNA kompanije, onda se pri zapošljavanju mogu birati ljudi koji su ili slični tom kodu ili potpuno različiti, u zavisnosti od toga šta kompanija želi da postigne. Možda želi da tim nastavi raditi ovim uigranim tempom, a možda, u nekim trenucima, želi osobu koja će „prodrmati“ tim, unijeti dinamiku, jer nije zadovoljna postojećim DNA-om – pojašnjava Begić i ovu opciju.

Četvrta opcija dodatnih prihoda na koju bi budući partneri mogli računati je saradnja sa lokalnom javnom upravom – opštinom ili gradom. – Najbolji primer je naša trenutna komunikacija sa Opštinom Centar Sarajevo, kojoj smo poslali projekat „Dinamičko praćenje djece u školi radi ostvarivanja visokog nivoa sreće“. Projekat, u suštini, predviđa da opština finansira određen broj testiranja školske djece. Odredili smo da to budu djeca prvog, četvrtog i osmog razreda iz nekoliko škola u Opštini Centar. Smatramo da bi, i u širem kontekstu, školama ovo bio vrlo dobar, a jednostavan dodatni alat za profilisanje talenata i sposobnosti učenika i njihovo dalje usmjeravanje. Ne moram posebno naglašavati koliko bi se tom prilikom pronašlo „skrivenih bisera“ i prijatnih iznenađenja među djecom... – šalje važnu poruku Begić.

*

Verbatoria je u Sarajevu zvanično počela s radom u aprilu 2021, a u Beogradu u januaru 2022. Begić kaže da, u principu, prva dva do tri mjeseca prolaze u edukaciji tržišta. – Potencijalnim klijentima je potrebno približiti koncept Verbatorije, objasniti o kakvom se testiranju radi, kakvi su rezultati testiranja i benefiti ove usluge – pojašnjava Begić, dodajući da bi budući franšizeri trebali uzeti u obzir i ovu okolnost prilikom projekcije razvoja.

U Sarajevu smo, recimo, imali kratku promotivnu radio-emisiju na vrlo slušanoj lokalnoj stanici. Tek nakon te inicijalne edukacije tržišta, lagano smo se preorijentisali na privlačenje klijenata – počeli smo pozivati ljude na testiranje. Za nekoliko mjeseci smo došli do odaziva kojem se i nadali, a sa dodatnim projektima sa privatnim školama i opštinom, računamo da u Sarajevu još ima potencijala za kvalitetan rast.

Za gradove poput Beograda očekivanja su, naravno, veća. Kako je naš centar u Beogradu otvoren tek nedavno, mi smo još uvijek u procesu informisanja i edukacije tržišta. Kad prođe taj period, procjenjujemo da će odaziv biti bar pet puta veći nego u Sarajevu. Biće to i dobra prilika za neke buduće primaoce franšize iz Beograda, gdje ima mesta za još bar 5-6 centara – kaže Begić.


Kenan Begić, suvlasnik SolutionLAB-a, kompanije zadužene za projekat Verbatorie na ovim prostorima / „Ova franšiza podjednako privlači specijaliste iz oblasti psihologije i pedagogije, kao i poduzetnike i investitore koji žele voditi fin, stabilan biznis sa ogromnim tržišnim potencijalom.“

Popularno na forumu