Novi franšizni partneri su dobrodošli / Na teritoriji Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine ima potencijala za otvaranje novih centara Verbatorije
Utorak
07.11.2023
Šta je potrebno i ko može postati primalac franšize centra za neurometrijsko testiranje Verbatoria, otkriva Kenan Begić, suvlasnik kompanije Solution Lab.
 

U četvrtom mjesecu 2021. u Sarajevu je otvorena Verbatoria, jedinstveni centar za neurometrijsko testiranje, utvrđivanje koeficijenta talenata i profesionalno usmjeravanje. Od tada se ovaj globalni franšizni koncept proširio na sva tržišta regiona. O planovima razvoja i glavnim prednostima ovog franšiznog sistema razgovaramo sa Kenanom Begićem, suvlasnikom Solution Lab-a, firme zadužene za globalni projekat Verbatorije na ovim prostorima.

Sve zemlje ovog regiona sada su pokrivene master franšizama, pa se širenje mreže  „spušta“ na lokalna tržišta. Razvoj će najviše zavisiti od – novih primalaca franšize. Na kojim tržištima, i u kojim gradovima, ima potencijala za otvaranje novih centara?

Najviše potencijala ima na tri, uslovno rečeno, veća tržišta ovog regiona. U Bosni i Hercegovini uspješno radi centar u Sarajevu, a targeti su nam sada Banjaluka, Tuzla i Mostar. U Hrvatskoj, uz postojeći centar u Zagrebu, ima prostora za još jedan centar u prestonici, ali definitivno i u Rijeci i Splitu. U Srbiji trenutno posluju dvije Verbatorije u Beogradu i po jedna u Novom Sadu i Šapcu, a procjenjujemo da bismo se mogli proširiti na Niš, Suboticu, Kragujevac i otvoriti još jedan centar u glavnom gradu. Crna Gora i Sjeverna Makedonija su manja tržišta, tako da master franšizeri koji vode centre u Skoplju i Podgorici mogu da podmire potrebe na čitavoj teritoriji tih zemalja. U Sloveniji, Verbatoria zvanično počinje s radom u decembru ove godine.

Šta bi najviše moglo da privuče nove primaoce franšize – zašto je ovo dobra poslovna prilika?

Jedna od osnovnih prednosti Verbatorije je u tome što za pokretanje posla i otvaranje centra nisu potrebna ni velika inicijalna ulaganja niti su veliki redovni mjesečni troškovi. Također, radi se o jednokratnoj investiciji, što znači da primalac franšize ne mora ponovo kupovati licencu poslije tri, pet, deset godina – licenca je doživotna.

S druge strane, biznis je takav da se može zaraditi na više načina: prvo, klijenti se mogu privući putem redovnog oglašavanja na socijalnim mrežama i internetu; drugi način zarade je kroz saradnju sa školama – državnim i privatnim podjednako – gdje se za vrlo kratko vrijeme može dogovoriti veliki broj testiranja za djecu; treći način podrazumijeva apliciranje za različite grantove koje daje država, općina, Evropska unija, gdje bi se kroz jedan kvalitetan edukativni projekat mogao pokriti ne samo grad, već čitava teritorija države. Pri tome, ne govorimo prvenstveno o osnovnoj i srednjoj školi, već i o fakultetu, pa i o kasnijem pronalaženju zaposlenja i interesovanja, budući da se kroz Verbatorijina testiranja, uz detekciju urođenih talenata, očitava i profesionalna orijentacija.

Dakle, osnovne prednosti su: relativno mala ulaganja u početku, mali trošak na mjesečnom nivou, vođenje stabilnog biznisa koji obezbeđuje redovna primanja, a koja svakako mogu biti veća ukoliko se franšizer angažuje na više strana.

Kad govorimo o finansijama, koliko treba izdvojiti za početnu investiciju i ostale troškove?

Iznosi nisu fiksni jer zavise od tržišta do tržišta. Međutim, možemo reći da se iznos za licencu kreće od 6.900 eura pa naviše. Cijena testiranja se takođe određuje prema tržišnim uslovima, odnosno kreće se od 70 eura pa naviše. Primalac ima obavezu da na mjesečnom nivou plati za slanje i analizu izvještaja testiranja, a ni ti troškovi nisu veliki. Ako računamo da se svakog mjeseca uradi minimalno 25–30 testova, što je prilično realno očekivanje, primalac franšize bez problema može pokriti redovne troškove i pri tome zaraditi. I pričamo samo o regularnom oglašavanju i privlačenju klijenata kroz koje se targetiraju roditelji i odrasle osobe, dok sve ostale opcije – saradnja sa školama i apliciranje za grantove – predstavljaju dodatnu mogućnost i, samim tim, dodatnu vrijednost.

Kakvu vrstu podrše primaoci mogu očekivati od davaoca franšize?

Prije svega, obezbjeđujemo alate za izradu web site-a ukoliko primaoci žele da imaju i svoju sopstvenu web stranicu. Verbatoria, međutim, već ima jednu web stranicu, gde će biti uključeni svi naši primaoci franšiza i preko koje ih mogu kontaktirati potencijalni klijenti.

Također, aktivno održavamo svakodnevnu komunikaciju i promociju putem društvenih mreža. Naši franšizni partneri će imati poseban prostor na našim profilima na Facebooku i Instagramu. Uključe li se u našu priču, dobiće pristup svim našim materijalima, uključujući veliki broj fotografija, tekstova i različitih video-klipova. Također, mogu da računaju na podršku master franšizera, naročito kada je riječ o fotografijama, tekstovima i već ostvarenim praksama na tržištu. Sve ovo će biti dostupno kroz mentorski program koji nudimo.

Kad pričamo o poželjnim primaocima franšize, da li postoji profil „idealnog kandidata“?

Imamo različita iskustva kada je u pitanju profil naših franšizera. U osnovi, njihov background obuhvata dvije glavne oblasti: psihologiju i pedagogiju. Većina naših franšizera su osobe koje su završile studije psihologije ili su, recimo, stekle zvanje master trenera, bave se dječijom psihoterapijom. S druge strane, imamo i franšizere koji su bili učitelji u osnovnim i srednjim školama ili pedagozi u školama. Ovo je, u osnovi, profil naših franšizera.

Važno je napomenuti da, iako je većina franšizera iz oblasti psihologije i pedagogije, to nije ključni zahtjev. Moguće je da budete iz neke druge struke, kao što su ekonomija ili pravo. Ključno je da imate fin i prijatan odnos prema djeci i radu sa djecom, s obzirom na to da je interakcija sa djecom dominantna. Također je bitno da imate dobar komunikacijski pristup djeci i da budete osposobljeni za testiranje i – što je najvažnije – pravilno tumačenje rezultata.

Odlučujući faktor, dakle, nije formalna oblast obrazovanja, već istinsko interesovanje za ovu vrstu testiranja i razumjevanje interpretacije rezultata koji proizilaze iz testiranja.

Po čemu je Verbatoria posebna?

Želim istaći jednu činjenicu od suštinskog značaja: Verbatoria je jedinstvena na tržištu, jer za ovu metodu testiranja i tumačenja izvještaja, gdje koristimo neurofeedback tehnologiju – ne postoji konkurencija! Mi ne ocjenjujemo ispitanike na osnovu njihovih odgovora, jer uvijek postoji rizik da ispitanici kažu ono što želimo da čujemo iz različitih razloga, bilo da je to iz neugodnosti ili zato što ne osjećaju potrebu da iznose svoje pravo mišljenje. U takvim situacijama dolazi do nebitnih i nepouzdanih rezultata.

Verbatoriju čini jedinstvenom to što mi mjerimo razmišljanje ispitanika – neurofeedback, i to na samom njegovom izvoru, i prije nego što ispitanici iznesu svoje stavove. Ovo je ključna karakteristika koju drugi testovi potencijala i talenata nemaju.

Pri tome, uvek naglašavamo da je pri testiranju važno uspostaviti opušteniju i familijarniju atmosferu, jer ispitanici, bez obzira da li su djeca ili odrasli, mogu biti nervozni ili nesigurni. Polazimo od toga da u Verbatoriji nema tačnih ili netačnih odgovora, već je ključno postaviti pitanje i mjeriti moždanu aktivnost ispitanika, dok on odgovara na način koji smatra ispravnim. Mi ćemo, bez obzira na to, dobiti informacije koje tražimo, jer analiziramo aktivnost mozga pomoću algoritama. Objektivnost je zagarantovana zahvaljujući upravo tome što se tumačenje dobijenih rezultata ne zasniva na subjektivnoj procjeni osobe koja sjedi s druge strane, već što se „uhvaćeni“ neurofeedback uz pomoć algoritma obrađuje i dekodira. Do danas, koliko mi je poznato, nema slične metodologije u svijetu testiranja talenata.

Verbatoria, dakle, koristi neurofeedback kao tehnologiju za mjerenje pet urođenih talenata i dvije vrlo važna kategorije – samopoštovanja/samopouzdanja i empatije, tj. sposobnosti uspostavljanja odnosa s drugima. Ovih sedam kategorija su ono što izdvaja Verbatoriju od drugih metoda testiranja i smatram da je ovo ključna informacija koju franšizeri treba da razumiju i istaknu u svojoj komunikaciji s potencijalnim klijentima.

U današnjem vremenu, tehnologija igra ključnu ulogu u svim aspektima života. Iskoristimo tu tehnologiju, posebno kada su u pitanju tako važne stvari kao što je usmjeravanje djece i briga o njihovoj budućnosti. Zar nije bolje ako imamo mogućnost da otkrijemo u čemu su najbolji i da ih usmjerimo ka odabiru adekvatne profesije, hobija i drugih važih odluka!


Kenan Begić, suvlasnik firme Solution Lab / Verbatoria je jedinstvena na tržištu, jer za ovu metodu testiranja i tumačenja izvještaja, gdje koristimo neurofeedback tehnologiju – ne postoji konkurencija!
/1/
vidite više