Kako da oglasimo svoj sustav na Portalu?

Preko 600 franšiznih sustava predstavljeno je u našim Katalozima franšiza na našim Portalima u Poljskoj, Češkoj, Ukrajini, Rusiji, Mađarskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji.
Katalog franšiza je, stoga, jednostavan ali dokazan vrloi efikasan alata za regrutiranje potencijalnih kandidata za franšizne sustave!
Utorak
09.10.2012
Informacije o oglašavanju na portalu Franchising.ba - za franšizne sustave i ostale oglašivače
 

Franchising.hr je regionalni portal sa fokusom na franšizinom poslovanju u Adrija regiji - regionu kojem pripadaju zemlje bivše Jugoslavije. Portal se publicira na petjezika/demena - bosanskom, hrvatskom, slovenačkom, makedonskom i srpskom - odnosno na: Franchising.ba, Franchising.mk, Franchising.hr, Franchising.si i Franchising.rs.

Portal je jedini regionalni medij na tržištu koji se namjenski obraća tvrtkama, poduzetnicima i pojedincima aktivnim ili tek zainteresiranim za franšizno poslovanje. Takav pristup je velika pogodnost za sve koji se žele fokusirano obratiti željenoj ciljnoj skupini: Prisustvo na portalu daje Vam priliku da se izravno obratite potencijalnim primateljima franšiza ili partnerima (agentima), ali isto tako i da promovirate sopstvene proizvode i usluge ovoj ciljnoj grupi.

Portal je pravo mjesto da svoj franšizni sustav predstavite - ponajpre u našem Katalogu franšiza , i time ga učiniti vidljivim za sve poduzetne čitatelje u regiji, zainteresirane za franšizno poslovanje. Dodatno, prisustvom u Katalogu, svi će tekstovi o Vašem sustavu koji su objavljeni na Portalu bi ćei vidljivi uz osnovne podatke o sustavu: zainteresirani tako mogu još objektivinije sagledati mogućnosti koje im Vaš sustav pruža.

Portal je, također, pravo mjesto da se i opširnije predstavite kandidatima, ali i da se jasno i izravno obratite poduzetnicima i targetirane im ponudite svoje proizvode ili usluge: bankarske ili usluge osiguranja, ICT rješenja ili servisne usluge, ali i proizvode namijenjene poslovanju - kao što su uredski namještaj, oprema ili pribor ...

Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite upit o uvjetima na: oglasavanje(at)franchising.hr. ili popunite Formu ispod. Mi ćemo Vas kontaktirati i poslati našu ponudu.


Želim dobiti ponudu za oglašavanje na Franchising portalu
Želim dobiti ponudu za oglašavanje na Franchising portalu
Zanima nas slijedeći vid oglašavanja:
Zanima nas slijedeći vid oglašavanja:
If you see this, leave this form field blank