Saradnja na duge staze / Primaoci franšize dobijaju pravo da 20 godina koriste zaštitni znak i know-how McDonald's-a. Na ovaj način, franšizna licenca postaje vrednost koja se prenosi s generacije na generaciju.
Četvrtak
18.02.2021
Kako je pandemija oblikovala poslovanje i u čemu se ogleda snaga franšiznog sistema McDonald's-a, otkriva Radim Foltyn, direktor franšiznog razvoja u kompaniji McDonald's Češka
 

Za razliku od zemalja ovog regiona u kojima McDonald's posluje preko jednog ekskluzivnog partnera, koji je zadužen za razvoj na čitavom tržištu, u Češkoj se američki lanac širi davanjem tzv. pojedinačnih – single unit – franšiza. Na taj način, veći broj preduzetnika (fizičkih lica u statusu pravnog lica) iz svih krajeva Češke dobija priliku da otvori i vodi restorane ovog američkog brenda. U ovom trenutku na češkom tržištu posluje 105 franšiznih restorana, kojima upravlja dvadesetak primalaca franšize. Kako se franšizna mreža razvijala tokom krize izazvane pandemijom Kovida-19 i šta ih očekuje u ovoj godini, odgovara Radim Foltyn, direktor franšiznog razvoja u kompaniji McDonald's ČR, koja na češkom tržištu deluje kao davalac franšize.

Širenje McDonald's-a u Češkoj se nije usporilo ni tokom burne 2020. S obzirom na vanrednu situaciju, koliko je bilo teško otvoriti restorane i pronaći primaoce franšize za njih?

I pored ograničenja i znatno skraćenog radnog vremena restorana, uspeli smo da otvorimo četiri nove poslovnice, u četiri grada Češke. Svi restorani su u rukama iskusnih primalaca franšize, budući da se radi se o našim postojećim franšiznim partnerima koji su na svojim teritorijama delovanja već imali jake i stabilne timove. Aktuelna situacija je zahtevala ograničenje prometa i protoka potrošača, što je, naravno, uticalo na obim prodaje. Verujemo, međutim, da će poslovanje na svim lokacijama krenuti ubrznim tokom čim se ublaže epidemiološke mere.

Pandemija je pogodila gotovo sve biznise. Na kakvu su podršku s vaše strane mogli računati vaši primaoci franšize?

I poslovanje McDonald's-a je u najvećoj meri bilo diktirano pandemijom. Bili smo primorani da brzo reagujemo kako bi što veći broj restorana ostao otvoren, i kako bi naši franšizni partneri nastavili da rade i zarađuju, koliko je god to bilo moguće. Fokusirali smo se na kanale prodaje koji su u tom trenutku bili dopušteni i koji su ispunjavali sve higijenske standarde – McDrive i McDelivery. Podrška sa naše strane se, stoga, najviše ogledala u podršci za ova dva kanala prodaje, ne samo u smislu marketinške promocije, već i u smislu logistike i higijenskih procedura.

Svaki izazov rađa i nešto dobro. Koje su se dobre strane franšizne saradnje izdvojile tokom ovog perioda?

Postoje dve stvari koje su nam jasno pokazale šta franšizni sistem McDonald's-a čini jakim. Prva je fleksibilnost, jer smo iz dana u dan morali da se prilagođavamo i tražimo rešenja za situaciju koja se neprestano menjala. Druga je posvećenost svih ljudi koji rade „pod kapom“ McDonald's-a – naših primalaca franšize i njihovih radnika koji su u ovim teškim vremenima učinili sve kako bi potrošačima ponudili bezbednu i kvalitetnu uslugu.

Sigurno je došlo i do promena u određenim procesima. Postoji li nešto što će sada postati deo svakodnevnog poslovanja?

Naravno, uveli smo nekoliko promena – uveli smo maksimalne higijenske mere za kupce i zaposlene, otvorili posebna prodajna mesta za pešake i bicikliste tzv. McWalk, pojednostavili smo i ubrzali neke procese, ponudili uslugu dostave i za jutarnji meni. Svakako će neke od uvedenih promena postati standard, pre svega, sve što je vezano za bezbednost i pojednostavljenje procesa.

Kakvi su planovi razvoja za 2021. godinu?

I 2021. će obeležiti širenje mreže. Planiramo da otvorimo nove restorane širom Češke. Iako još uvek ne možemo govoriti o konkretnim lokacijama, sigurno je da će, kao i do sada svi novi restorani biti u rukama primalaca franšize.


Pandemija diktira promene / „Uveli smo maksimalne higijenske mere za kupce i zaposlene, otvorili posebna prodajna mesta za pešake i bicikliste tzv. McWalk, pojednostavili smo i ubrzali neke procese, ponudili uslugu dostave i za jutarnji meni“, Radim Foltyn, direktor franšiznog razvoja u kompaniji McDonald's Češka

Popularno na forumu